Кафедра комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинковського – це творчий колектив, який займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у дуже важливій і потрібній для технічного прогресу і збереження довкілля галузі науки і техніки.  

3

Кількість освітніх програм

100

Публікацій, що індексується БД Scopus та/або Web of Science

3

Лауреати Премій Кабінету Міністрів України

2

Науково-дослідних лабораторій

21

h-індекс кафедри

 

1

Лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим

На кафедрі працює 2 професори, 2 доктори наук; 5 доцентів, 6 кандидатів наук. В аспірантурі за спеціальністю133 – «Галузеве машинобудування» навчається 12 аспірантів. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 3-х чоловік: 2 завідувачі лабораторії та 1 провідний фахівець.